امـیلـی در روسیــه

دختری ایرانی
با نامی عربی
عاشق آلمانی
دانشجوی زبان روسی

بایگانی
بهم میگن شبیه امیلی ام . امیلی پولاین . میگن هم قیافه و هم اخلاق و رفتارم اون مدلیه :)
دانشجوی زبان روسی دانشگاه مازندران - بابلسر
متولد اسفند ۷۶
گرگانی ام
همین دیگه ...